Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Powstawanie dodatniego bilansu energetycznego organizmów

Powstawanie dodatniego bilansu energetycznego organizmów

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Bilans energetyczny organizmu oznacza różnicę pomiędzy ilością energii dostarczanej do organizmu w pokarmie, a ilością energii wydatkowanej przez organizm w określonym czasie (np. w ciągu doby). Otyłość jest zawsze wynikiem utrzymującego się przez dłuższy czas dodatniego bilansu energetycznego.

Na podstawie tekstu określ dwie przyczyny powstawania dodatniego bilansu energetycznego organizmu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….