Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Przebieg replikacji DNA.

Przebieg replikacji DNA.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Schemat przedstawia w uproszczony sposób przebieg replikacji DNA:

Przebieg replikacji DNA.

Opisz przedstawiony na schemacie przebieg replikacji DNA.