Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Genotyp, genom, fenotyp, kariotyp.

Genotyp, genom, fenotyp, kariotyp.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Przyporządkuj określeniom 1, 2, 3 i 4 właściwe objaśnienia z kolumny A – F. Dwa objaśnienia są zbędne.

Genotyp, genom, fenotyp, kariotyp.