Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Recesywna mutacja autosomalna i jej dziedziczenie.

Recesywna mutacja autosomalna i jej dziedziczenie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Przyczyną pewnej choroby genetycznej jest recesywna mutacja autosomalna w genie kodującym jeden z łańcuchów pewnego białka.

Określ, czy nosicielem tej choroby może być tylko ojciec, tylko matka, czy oboje rodzice. Odpowiedź uzasadnij.