Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Biosynteza białka, aminokwas, mRNA, tRNA

Biosynteza białka, aminokwas, mRNA, tRNA

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Schemat przedstawia przebieg biosyntezy białka:

Biosynteza białka, aminokwas, mRNA, tRNA

Przyporządkuj każdemu ze związków organicznych oznaczonych na rysunku cyframi 1 – 4, jego poprawną nazwę spośród A – E.

Biosynteza białka, aminokwas, mRNA, tRNA