Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Odnawialne zasoby przyrody.

Odnawialne zasoby przyrody.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Odnawialne zasoby przyrody regenerują się dzięki mechanizmom samoregulacyjnym. Nadmierne pozyskiwanie lub zanieczyszczanie może zakłócić ich regenerację.

Wymień trzy rodzaje odnawialnych zasobów przyrody, których regenerację może zakłócić działalność człowieka.