Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Diagram słupkowy sposobów unieszkodliwiania i utylizacji odpadów komunalnych.

Diagram słupkowy sposobów unieszkodliwiania i utylizacji odpadów komunalnych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada następujące zmiany w strukturze unieszkodliwiania i wykorzystania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków:

Diagram słupkowy sposobów unieszkodliwiania i utylizacji odpadów komunalnych.

Przedstaw powyższe dane w formie diagramu słupkowego tak, aby zilustrować zakładane tendencje zmian dla każdego sposobu utylizacji.

Diagram słupkowy sposobów unieszkodliwiania i utylizacji odpadów komunalnych.