Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Zwalaczanie gąsienic ciem w lesie.

Zwalaczanie gąsienic ciem w lesie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Pierwotny las mieszany w Puszczy Białowieskiej charakteryzuje duża różnorodność producentów i konsumentów. Pędami i nasionami roślin runa leśnego żywi się mysz. Dzik zjada żołędzie i kłącza. Dżdżownice i myszy są pokarmem borsuka. Poczwarkami ciem, których gąsienice objadają liście drzew, żywi się i borsuk, i dzik, i mysz leśna.

Oceń, czy w tego rodzaju lesie wskazane jest zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin przed gąsienicami ciem. Odpowiedź uzasadnij, posługując się jednym argumentem.