Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Leukocyty i ich rola.

Leukocyty i ich rola.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Krew człowieka składa się z osocza i elementów morfotycznych, które można podzielić na trzy podstawowe rodzaje.

a) Podaj nazwę rodzaju komórek krwi, do którego należą limfocyty.

b) Określ rolę limfocytów w organizmie człowieka.