Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.

Podane w tabeli dane przedstaw w postaci diagramu słupkowego.

Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.

Ilość białka w gramach na jednostkę masy ciała.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Ilość białka w gramach na jednostkę masy ciała.

Sformułuj zależność wynikającą z analizy powyższych danych.