Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Znaczenie dodatku tłuszczu przy suplementacji witamin z grupy A, D, E, K

Znaczenie dodatku tłuszczu przy suplementacji witamin z grupy A, D, E, K

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Przy produkcji masła, margaryny lub oleju zwykle dodawane są witaminy A i E.

a) Uzasadnij, że jest to korzystna dla organizmu człowieka forma podawania obu tych witamin.

b) Spośród poniższych informacji zaznacz zdanie trafnie określające główną rolę witaminy A w organizmie człowieka.

Znaczenie dodatku tłuszczu przy suplementacji witamin z grupy A, D, E, K