Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.

Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy
Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.

Podane w tabeli dane przedstaw w postaci diagramu słupkowego.

Ilość białka, która powinna znajdować się w żywności spożywanej przez osoby w różnym wieku.