Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Ilość białka w gramach na jednostkę masy ciała.

Ilość białka w gramach na jednostkę masy ciała.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy
Ilość białka w gramach na jednostkę masy ciała.

Sformułuj zależność wynikającą z analizy powyższych danych.