Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Jak rodzaj spożywanego tłuszczu w diecie wpływa na ryzyko choroby wieńcowej?

Jak rodzaj spożywanego tłuszczu w diecie wpływa na ryzyko choroby wieńcowej?

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Różne badania prowadzone na całym świecie potwierdzają związek między rodzajem diety a zapadalnością na chorobę wieńcową. W tabeli zestawiono wyniki przeprowadzonych badań.

Jak rodzaj spożywanego tłuszczu w diecie wpływa na ryzyko choroby wieńcowej?

Na podstawie analizy przedstawionych danych sformułuj dwa wnioski dotyczące wpływu rodzaju spożywanego tłuszczu na zapadalność na chorobę wieńcową.

1.

2.