Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Utrzymanie równowagi wodnomineralnej i koordynacja funkcji życiowych.

Utrzymanie równowagi wodnomineralnej i koordynacja funkcji życiowych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Stan równowagi wewnętrznej organizmu jest zapewniony przez współdziałanie narządów i układów.

Wpisz do schematu odpowiednie nazwy trzech różnych układów pełniących istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Utrzymanie równowagi wodnomineralnej i koordynacja funkcji życiowych.