Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Budowa czaszki człowieka.

Budowa czaszki człowieka.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Czaszka człowieka jest częścią szkieletu, w której można wyróżnić dwa różne rodzaje połączeń kości (ruchome i nieruchome).

Budowa czaszki człowieka.

a) Wpisz w wyznaczone miejsce na rysunku nazwę wskazanego strzałką nieruchomego połączenia kości.

b) Podaj nazwę i przykład ruchomego połączenia kości w organizmie człowieka.