Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Zachowania prowadzące do uzyskania bakterii opornych na antybiotyki.

Zachowania prowadzące do uzyskania bakterii opornych na antybiotyki.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Jednym z zadań współczesnej medycyny klinicznej jest walka ze szczepami bakterii opornych na działanie antybiotyków.

Zaznacz wśród podanych niżej przykładów dwa takie zachowania człowieka, które przyczyniają się do powstawania szczepów opornych na antybiotyki.

Zachowania prowadzące do uzyskania bakterii opornych na antybiotyki.