Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Lokalizacja działania pepsyny, trypsyny, chymotrypsyny, karboksypeptydazy i aminopeptydazy.

Lokalizacja działania pepsyny, trypsyny, chymotrypsyny, karboksypeptydazy i aminopeptydazy.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono etapy trawienia białek w organizmie człowieka.

Lokalizacja działania pepsyny, trypsyny, chymotrypsyny, karboksypeptydazy i aminopeptydazy.

Wpisz, w odpowiednie miejsca etapów A, B i C, nazwy odcinków przewodu pokarmowego, w których działają wymienione enzymy.