Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Cechy białek enzymatycznych.

Cechy białek enzymatycznych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Białka są związkami wielkocząsteczkowymi, które odgrywają ważną rolę w procesach wzrostu, rozwoju i codziennego funkcjonowania organizmu człowieka.

Oceń prawdziwość zamieszczonych w tabeli stwierdzeń, wpisując w odpowiednich miejscach literę P (prawda) lub literę F (fałsz).

Cechy białek enzymatycznych.