Zadanie 2

2008 MAJ PODSTAWA

Zadanie 2. (2 pkt)

Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej. Naskórek utworzony jest przez nabłonek
wielowarstwowy płaski. Komórki naskórka nieustannie powstają, rogowacieją, obumierają
i ulegają złuszczaniu. W warstwie podstawnej naskórka znajdują się melanocyty, które
produkują melaniny – barwniki, od nagromadzenia których zależy barwa skóry. Melaniny
pochłaniają również część promieniowania UV, stanowiąc filtr promieniowania w skórze.
Pod wpływem promieniowania słonecznego w warstwie podstawnej naskórka jest
produkowana witamina D3. Tak zbudowany naskórek chroni organizm przed działaniem
wielu czynników zewnętrznych.

a) Podaj przykłady dwóch różnych czynników zewnętrznych, przed których
szkodliwym działaniem chroni nas naskórek.

1. …………………………………………………………..,

Zadanie 2

2. ……………………………………………………………

Zadanie 2

b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych
w północnych stanach USA, może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D3
w naskórku.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4

2008 MAJ PODSTAWA

Zadanie 4. (2 pkt)

Około 40. roku życia człowieka rozpoczyna się wyraźny spadek masy kości, ponieważ
procesy usuwania obumierającej, starszej tkanki kostnej (resorpcja) przeważają nad
procesami tworzenia nowej tkanki. Prowadzi to do zmniejszenia gęstości i wytrzymałości
kości (tracimy w ten sposób około 0,5%–1,0% minerałów rocznie). Dodatkowym czynnikiem
zmniejszającym wytrzymałość kości jest osteoporoza. W przebiegu osteoporozy ubytek
minerałów może wynosić 2,0%–5,0% rocznie i więcej. Zmniejszenie masy kostnej przejawia
się większą łamliwością kości.

Zadanie 4

Podaj przykłady dwóch działań, które powinien podjąć człowiek, aby zabezpieczyć się
przed niekorzystnymi zmianami w tkance kostnej oraz uzasadnij znaczenie każdego
z nich.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji