Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (1 pkt)

Układ grupowy Rh stanowią trzy pary antygenów, z których największe znaczenie ma
antygen D. Krew charakteryzującą się obecnością antygenu D w błonach erytrocytów oznacza
się Rh+, a przy braku tego antygenu Rh–. Niezgodność antygenowa między matką a płodem
dotycząca antygenu D może stanowić przyczynę konfliktu serologicznego (prowadzącego do
hemolitycznej choroby noworodków).

W tabeli przedstawiono cztery przypadki układów grupowych Rh matki i płodu.

Zadanie 5

Wśród przedstawionych w tabeli przypadków (A-D) zaznacz ten, który może
doprowadzić do konfliktu serologicznego.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji