Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Przyczyny powstawania konfliktu serologicznego.

Przyczyny powstawania konfliktu serologicznego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Układ grupowy Rh stanowią trzy pary antygenów, z których największe znaczenie ma
antygen D. Krew charakteryzującą się obecnością antygenu D w błonach erytrocytów oznacza
się Rh+, a przy braku tego antygenu Rh–. Niezgodność antygenowa między matką a płodem
dotycząca antygenu D może stanowić przyczynę konfliktu serologicznego (prowadzącego do
hemolitycznej choroby noworodków).

W tabeli przedstawiono cztery przypadki układów grupowych Rh matki i płodu.

Przyczyny powstawania konfliktu serologicznego.

Wśród przedstawionych w tabeli przypadków (A-D) zaznacz ten, który może doprowadzić do konfliktu serologicznego.