Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Jak przechowywane są narządy przed transplantacją?

Jak przechowywane są narządy przed transplantacją?

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Serce poza organizmem zmarłego w wyniku wypadku człowieka kurczy się jeszcze przez wiele godzin, jeżeli jest przechowywane w płynie fizjologicznym bogatym w tlen i o odpowiednim składzie chemicznym.

Podaj, jak można tę właściwość serca wykorzystać w medycynie. Odpowiedź uzasadnij.