Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla w naczyniach włosowatych pęcherzyków płucnych.

Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla w naczyniach włosowatych pęcherzyków płucnych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono procentową zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i w powietrzu wydychanym.

Na podstawie danych z tabeli, określ kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany gazowej między pęcherzykami płucnymi a krwią w naczyniach krwionośnych.

1. Tlen

2. Dwutlenek węgla