Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 7. (2 pkt)

W tabeli przedstawiono procentową zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu
wdychanym i w powietrzu wydychanym.

Na podstawie danych z tabeli, określ kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany
gazowej między pęcherzykami płucnymi a krwią w naczyniach krwionośnych.

1. Tlen ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dwutlenek węgla ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji