Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Porównanie zapotrzebowania kobiet i mężczyzn na energię.

Porównanie zapotrzebowania kobiet i mężczyzn na energię.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono dzienne zapotrzebowanie na energię (kcal) w zależności od płci, masy ciała i aktywności fizycznej człowieka.

Porównanie zapotrzebowania kobiet i mężczyzn na energię.

a) Narysuj diagram słupkowy (w jednym układzie współrzędnych), ilustrujący dzienne zapotrzebowanie na energię kobiet i mężczyzn o masie ciała 65 kg, wykazujących się umiarkowaną i bardzo dużą aktywnością fizyczną.

Porównanie zapotrzebowania kobiet i mężczyzn na energię.

b) Sformułuj jeden wniosek wynikający z przedstawionych na diagramie zależności.