Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 11. (3 pkt)

W tabeli przedstawiono dzienne zapotrzebowanie na energię (kcal) w zależności od płci,
masy ciała i aktywności fizycznej człowieka.

Zadanie 11

a) Narysuj diagram słupkowy (w jednym układzie współrzędnych), ilustrujący dzienne
zapotrzebowanie na energię kobiet i mężczyzn o masie ciała 65 kg, wykazujących się
umiarkowaną i bardzo dużą aktywnością fizyczną.

Zadanie 11

b) Sformułuj jeden wniosek wynikający z przedstawionych na diagramie zależności.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji