Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Nawodnienie organizmu i skutki odwodnienia.

Nawodnienie organizmu i skutki odwodnienia.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Zaburzenia gospodarki wodnej w organizmie można postrzegać jako problemy związane z niedoborem lub z nadmiarem wody (odwodnienie lub przewodnienie). Zarówno niedobór, jak i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie człowieka, może stanowić zagrożenie dla życia

a) Podaj przykłady dwóch grup wiekowych, dla których zaburzenia gospodarki wodnej są najbardziej groźne.

1.

2.

b) Podaj dwie przyczyny prowadzące do niedoboru płynów ustrojowych (których głównym składnikiem jest woda) w organizmie człowieka.

1.

2.