Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Skład moczu ostatecznego, markery chorób nerek.

Skład moczu ostatecznego, markery chorób nerek.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono ilość niektórych składników przesączu kłębkowego filtrowanych w nerkach zdrowego człowieka w ciągu 24 godzin, w porównaniu z ilością tych składników wydalonych w ciągu doby w moczu ostatecznym.

Skład moczu ostatecznego, markery chorób nerek.

Wypisz z tabeli nazwę tego składnika przesączu kłębkowego, który nie powinien, ale czasem (w wyniku choroby) może pojawić się w moczu ostatecznym. Podaj nazwę choroby, na którą może wskazywać obecność tego składnika w moczu ostatecznym.

składnik

choroba