Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 9

Zadanie 9

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 9. (1 pkt)

W tabeli przedstawiono ilość niektórych składników przesączu kłębkowego filtrowanych
w nerkach zdrowego człowieka w ciągu 24 godzin, w porównaniu z ilością tych składników
wydalonych w ciągu doby w moczu ostatecznym.

Zadanie 9

Wypisz z tabeli nazwę tego składnika przesączu kłębkowego, który nie powinien,
ale czasem (w wyniku choroby) może pojawić się w moczu ostatecznym. Podaj nazwę
choroby, na którą może wskazywać obecność tego składnika w moczu ostatecznym.

składnik ……………………………….., choroba ……………………………….. .

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji