Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Wydzielanie melatoniny w zalezności od wieku i pory dnia.

Wydzielanie melatoniny w zalezności od wieku i pory dnia.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Na wykresach przedstawiono wydzielanie hormonu melatoniny w rytmie dobowym oraz w zależności od wieku człowieka.

Wydzielanie melatoniny w zalezności od wieku i pory dnia.

Określ tendencje zmian w wydzielaniu melatoniny

a) w rytmie dobowym.

b) w zależności od wieku człowieka.