Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Zmiany w sarkomerze w czasie skurczu.

Zmiany w sarkomerze w czasie skurczu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono fragment włókna mięśnia szkieletowego z oznaczoną jednostką funkcjonalną – sarkomerem.

Zmiany w sarkomerze w czasie skurczu.

Wśród niżej podanych zmian (A-D) zaznacz tę, która zachodzi, gdy mięsień szkieletowy się kurczy.

Zmiany w sarkomerze w czasie skurczu.