Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 15

Zadanie 15

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 15. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono fragment włókna mięśnia szkieletowego z oznaczoną jednostką
funkcjonalną – sarkomerem.

Zadanie 15

Wśród niżej podanych zmian (A-D) zaznacz tę, która zachodzi, gdy mięsień szkieletowy
się kurczy.

Zadanie 15

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji