Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Działanie mięśnia dwugłowego i trójgłowego.

Działanie mięśnia dwugłowego i trójgłowego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Na schematach przedstawiono działanie mięśni ramienia człowieka.

Działanie mięśnia dwugłowego i trójgłowego.

a) Podaj, który z przedstawionych wyżej mięśni jest prostownikiem.

b) Opisz, w jaki sposób po wykonaniu ruchu przez dowolny z tych mięśni kończyna może wrócić do położenia (stanu) wyjściowego.