Biologia: 2009 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2009 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (3 pkt)

Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

Zadanie 1

a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Wymień dwie funkcje tego odcinka.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji