Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Rola bakterii symbiotycznych w układzie pokarmowym.

Rola bakterii symbiotycznych w układzie pokarmowym.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

Rola bakterii symbiotycznych w układzie pokarmowym.

a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.

b) Wymień dwie funkcje tego odcinka.

1.

2.