Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Struktury w ludzkim sercu, wpływ na sprawny transport krwi.

Struktury w ludzkim sercu, wpływ na sprawny transport krwi.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budowę serca człowieka.

Struktury w ludzkim sercu, wpływ na sprawny transport krwi.

a) Podaj nazwę struktury w sercu człowieka oznaczonej na schemacie literą A.

b) Przedstaw sposób, w jaki struktura A umożliwia sprawny transport krwi przez serce.