Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych o przeciwciał surowiczych.

Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych o przeciwciał surowiczych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Wystąpienie w błonie komórkowej erytrocytów wyłącznie antygenu A warunkuje grupę krwi A, wyłącznie antygenu B – grupę krwi B. Jednoczesna obecność obu antygenów warunkuje grupę krwi AB, a brak jakichkolwiek antygenów – grupę krwi 0. W osoczu krwi znajdują się przeciwciała (aglutyniny) skierowane przeciw antygenom nieobecnym na erytrocytach własnego ustroju. Obecnie nie stosuje się już bezpośredniego przetaczania (transfuzji) pełnej krwi (krwinek wraz z osoczem). Gdyby jednak doszło do bezpośredniego przetoczenia pełnej krwi, to przy niezgodności grup zlepieniu uległyby wyłącznie erytrocyty dawcy.

Na schemacie przedstawiono efekt nieprawidłowego przetoczenia pełnej krwi.

Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych o przeciwciał surowiczych.

Na podstawie powyższych informacji podaj grupę krwi dawcy oraz biorcy.

Dawca: ……………………………………………. Biorca: ………………………………………………