Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Tętnica nerkowa, żyła nerkowa, moczowód.

Tętnica nerkowa, żyła nerkowa, moczowód.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka (przekrój podłużny), strzałkami oznaczono kierunek ruchu płynów (krwi i moczu).

Tętnica nerkowa, żyła nerkowa, moczowód.

Wypisz ze schematu nazwę naczynia krwionośnego, w którym płynąca krew nie powinna zawierać mocznika. Odpowiedź uzasadnij.

ponieważ