Biologia: 2009 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2009 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka (przekrój podłużny), strzałkami oznaczono kierunek ruchu płynów (krwi i moczu).

Zadanie 14

Wypisz ze schematu nazwę naczynia krwionośnego, w którym płynąca krew nie powinna zawierać mocznika. Odpowiedź uzasadnij.

…………………………………………………, ponieważ ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji