Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Budowa i funkcje łożyska.

Budowa i funkcje łożyska.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono łożysko człowieka z naczyniami krwionośnymi płodu i matki.

Budowa i funkcje łożyska.

Na podstawie schematu przedstaw dwie różne funkcje łożyska.

1.

2.