Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Zdolność zwijania języka w rurkę i jej dziedziczenie.

Zdolność zwijania języka w rurkę i jej dziedziczenie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Zakłada się, że u człowieka zdolność zwijania języka w rurkę warunkowana jest jedną parą alleli niesprzężonych z płcią i jest cechą dominującą (A), a brak tej zdolności jest cechą recesywną (a).

Kobieta mająca zdolność zwijania języka, ma córkę o takiej samej zdolności jak ona, oraz syna, który nie potrafi zwijać języka. Oboje dzieci mają tego samego ojca, który nie potrafi zwijać języka. Małżonkowie oczekują na narodziny trzeciego dziecka.

a) Określ genotypy obojga rodziców.

genotyp matki

genotyp ojca

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie podaj, z jakim prawdopodobieństwem trzecie dziecko tej pary będzie miało zdolność zwijania języka w rurkę.

Zdolność zwijania języka w rurkę i jej dziedziczenie.