Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Rozpoznanie płci na podstawie kariotypu.

Rozpoznanie płci na podstawie kariotypu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Analiza kariotypu pacjenta może dostarczyć różnych informacji, np. o jego płci i niektórych chorobach genetycznych. Poniżej przedstawiono wynik badania kariotypu pewnej osoby.

Rozpoznanie płci na podstawie kariotypu.

a) Podaj płeć osoby, której kariotyp przedstawiono na powyższym rysunku.

b) Z poniższych wybierz jedną nazwę choroby genetycznej człowieka, którą można wykryć dzięki analizie kariotypu. Uzasadnij wybór, opisując zmianę w kariotypie, która umożliwia rozpoznanie tej choroby.

Rozpoznanie płci na podstawie kariotypu.

Zmiana w kariotypie: ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….