Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Etapy syntezy białka w komórce.

Etapy syntezy białka w komórce.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób dwa etapy syntezy białka w komórce, na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA. W procesie tym uczestniczą trzy rodzaje RNA (tRNA, mRNA i rRNA), z których uwzględniono tylko jeden.

Etapy syntezy białka w komórce.

a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A.

b) Podaj, który z wymienionych w tekście rodzajów RNA uwzględniono na schemacie.

c) Przedstaw rolę tRNA w procesie syntezy białka.