Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Zawartość dioksyn w mleku.

Zawartość dioksyn w mleku.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy
Zawartość dioksyn w mleku.

Na podstawie danych z tabeli określ tendencję zmian zawartości dioksyn w mleku krów w obu badanych krajach oraz podaj jej prawdopodobną przyczynę.