Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Wykres zmian zawartości dioksyn w mleku w Chorwacji i Niemczech.

Wykres zmian zawartości dioksyn w mleku w Chorwacji i Niemczech.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy
Wykres zmian zawartości dioksyn w mleku w Chorwacji i Niemczech.

Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy słupkowe ilustrujące zmiany, jakie zachodziły w zawartości dioksyn w mleku krów w Chorwacji i Niemczech (w latach 1988–2002).

Wykres zmian zawartości dioksyn w mleku w Chorwacji i Niemczech.