Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Funkcje wątroby w organizmie.

Funkcje wątroby w organizmie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

W organizmie człowieka wątroba pełni różnorodne funkcje, w tym uczestniczy w przemianach metabolicznych różnych związków. Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka.

Funkcje wątroby w organizmie.

Podkreśl dwie funkcje wątroby w organizmie człowieka, które są zilustrowane na powyższym schemacie.

Funkcje wątroby w organizmie.