Biologia: 2009 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2009 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 7. (2 pkt)

W organizmie człowieka wątroba pełni różnorodne funkcje, w tym uczestniczy w przemianach metabolicznych różnych związków. Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka.

Zadanie 7

Podkreśl dwie funkcje wątroby w organizmie człowieka, które są zilustrowane na powyższym schemacie.

Zadanie 7

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji