Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Porównanie włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego i gładkiego.

Porównanie włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego i gładkiego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

W organizmie człowieka występują różne rodzaje tkanki mięśniowej. Mięśniówkę g ładką tworzą włókna będące pojedynczymi wrzecionowatymi komórkami, z których każda zawiera jedno centralnie położone jądro komórkowe. Filamenty w tej tkance są ułożone nieregularnie (brak prążkowania). Mięśniówka szkieletowa (poprzecznie prążkowana) zbudowana jest z silnie wydłużonych, cylindrycznych włókien, zawierających wiele położonych obwodowo jąder. Miofilamenty aktynowe i miozynowe są w nich ułożone naprzemiennie.

Porównanie włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego i gładkiego.

Na podstawie powyższych informacji skonstruuj tabelę pozwalającą porównać włókna mięśniówki gładkiej z włóknami mięśniówki szkieletowej, z uwzględnieniem dwóch cech: kształtu włókien oraz rozmieszczenia w nich jąder komórkowych.

Porównanie włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego i gładkiego.