Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Rodzaje połączeń kostnych.

Rodzaje połączeń kostnych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono jeden z rodzajów stawów występujących w organizmie człowieka.

Rodzaje połączeń kostnych.

Wpisz w odpowiednie miejsca informacje o przedstawionym rodzaju stawu.

a) Rodzaj stawu:

Zakres ruchów tego stawu:

b) Przykład tego rodzaju stawu w organizmie człowieka: