Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Rola makrofagów, prezentacja i fagocytowanie.

Rola makrofagów, prezentacja i fagocytowanie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono makrofaga i jego udział w powstawaniu reakcji obronnej organizmu podczas infekcji bakteryjnej.

Rola makrofagów, prezentacja i fagocytowanie.

a) Podkreśl rodzaj odporności, w którym bezpośrednio uczestniczy makrofag.

A. komórkowa; B. humoralna

b) Przyporządkuj kolejne etapy reakcji obronnej, oznaczone na schemacie cyframi I i II, do roli makrofaga w powstawaniu tej reakcji.

A. Makrofag prezentuje antygen ……………. . B.

Makrofag fagocytuje antygen ……………. .