Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Kodowanie aminokwasów.

Kodowanie aminokwasów.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Fragment cząsteczki białka składa się z 24 aminokwasów.

a) Podaj, ile kodonów kodowało informację dotyczącą tego fragmentu białka.

b) Oblicz, ile nukleotydów składało się na fragment nici DNA kodującej ten fragment białka.