Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Wpływ RNA na proces biosyntezy białka.

Wpływ RNA na proces biosyntezy białka.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej. W wyniku tego procesu mogą powstać różne rodzaje RNA.

Wpływ RNA na proces biosyntezy białka.

Podaj przykłady dwóch rodzajów RNA, które mogą powstać w tym procesie, i określ funkcję każdego z nich w procesie biosyntezy białka.

1.

2.