Biologia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 22. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej. W wyniku tego procesu mogą powstać różne rodzaje RNA.

Zadanie 22

Podaj przykłady dwóch rodzajów RNA, które mogą powstać w tym procesie, i określ funkcję każdego z nich w procesie biosyntezy białka.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji