Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Prawdopodobieństwo dziedziczenia daltonizmu u chłopców i dziewcząt.

Prawdopodobieństwo dziedziczenia daltonizmu u chłopców i dziewcząt.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Kobieta prawidłowo rozróżniająca barwy, której ojciec cierpiał na daltonizm, spodziewa się bliźniąt: chłopca i dziewczynki. Ojciec bliźniąt prawidłowo rozróżnia barwy. Daltonizm jest chorobą warunkowaną recesywną mutacją w genie umiejscowionym na chromosomie X.

a) Zapisz genotypy rodziców bliźniąt.

Prawdopodobieństwo dziedziczenia daltonizmu u chłopców i dziewcząt.

b) Na podstawie powyższych danych zapisz w ramce krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ, jakie jest prawdopodobieństwo (%) wystąpienia daltonizmu u dziewczynki, a jakie u chłopca.

Prawdopodobieństwo dziedziczenia daltonizmu u chłopców i dziewcząt.