Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Mechanizm odpowiedzi autoimmunologicznej przy autoprzeszczepie.

Mechanizm odpowiedzi autoimmunologicznej przy autoprzeszczepie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

U pewnej pacjentki w czerwcu 2008 r. specjaliści z Barcelony zastąpili uszkodzony fragment tchawicy jego sprawnym odpowiednikiem. Wszczepiony odcinek zrekonstruowano w następujący sposób :

Mechanizm odpowiedzi autoimmunologicznej przy autoprzeszczepie.

Po czterech dniach od operacji wszczepiony fragment z trudnością można było odróżnić od naturalnych tkanek, a po miesiącu rozwinął on własną sieć naczyń krwionośnych. Pacjentka po operacji nie brała leków immunosupresyjnych, które przeciwdziałają odrzuceniu przeszczepu.

Podaj dwa powody, dla których pacjentka nie musiała brać leków immunosupresyjnych.

1.

2.