Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Antropogeniczny wpływ na przekształcanie krajobrazu.

Antropogeniczny wpływ na przekształcanie krajobrazu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Współczesny polski krajobraz ma prawie w całości charakter antropogeniczny – przekształcony na skutek różnych oddziaływań człowieka.

Podaj dwa przykłady działań człowieka mających wpływ na przekształcanie krajobrazu.

1.

2.