Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Badanie zapylenia powietrza.

Badanie zapylenia powietrza.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Liście tego samego gatunku roślin okrytonasiennych zebrano podczas suchego dnia w trzech miejscach o różnym zapyleniu powietrza: w pobliżu zakładu przemysłowego, przy ulicy i w parku. Następnie na górne powierzchnie liści przyklejono przezroczystą taśmę samoprzylepną. Taśmy samoprzylepne (z zebranym pyłem) zdjęto osobno z każdego liścia i naklejono na biały karton. Przebieg i wyniki obserwacji przedstawiono w uproszczeniu na rysunku.

Badanie zapylenia powietrza.

a) Określ cel przeprowadzonej obserwacji.

b) Sformułuj wniosek na podstawie wyników tej obserwacji.