Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Interakcje pomiędzy kwiatami a owadami zapylającymi.

Interakcje pomiędzy kwiatami a owadami zapylającymi.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Zapylanie kwiatów jabłoni przez pszczoły jest przykładem pewnego rodzaju zależności międzygatunkowej.

Podaj nazwę tej zależności i wyjaśnij na czym ona polega w opisanym przypadku.